Již jen měsíc zbývá, aby se obce z Chebska přihlásily do soutěže Vesnice roku. Tu již po čtrnácté vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova České republiky, Svaz měst a obcí.
Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programu obnovy vesnic a zároveň upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Záštitu nad krajským kolem soutěže Vesnice roku 2008 v Programu obnovy venkova ČR převzal hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel.

„V loňském roce se krajského kola soutěže zúčastnilo 12 obcí, věřím, že letos jich bude usilovat o titul víc,“ uvedl hejtman.
„Oranžovou stuhu udělila hodnotitelská komise v minulém roce obci Tři Sekery za spolupráci se zemědělským subjektem,“ uvedla mluvčí Karlovarského krajského úřadu Jana Pavlíková.
Podrobnější informace k soutěži lze najít na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.