Bouřlivou diskuzi rozpoutalo na zasedání chebských zastupitelů 'znovuotevření' tématu okolo zřízení hřbitova s ostatky německých vojáků v Chebu.
Zástupci klubu českého pohraničí opět zastupitelům zdůraznili etické důvody, proč by bylo nevhodné, aby zde německý hřbitov vznikl.
„Vedení radnice souhlasí s názorem, že na válečná utrpení by se jistě zapomínat nemělo,“ sdělila mluvčí chebského městského úřadu Martina Kuželová. „Je ale ostudné, že ani tolik let po válce není otázka uložení některých ostatků dořešena. O tom, zda budou úvahy o rozsáhlých úpravách chebského hřbitova nakonec skutečně realizovány, rozhodne městské zastupitelstvo.“
Poslanec a člen zastupitelstva Pavel Hojda navrhl i možnost uskutečnění referenda. Několik zastupitelů ale kritizovalo jeho finanční nákladnost.
Lidé, kteří s výstavbou nesouhlasí, se ale nemají obávat. „S představiteli Spolku pro péči o válečné hroby se dosud jen jedná,“ upřesnila Kuželová a dodala: „Pro lepší představu byli také naši radní přímo na svém jednání seznámeni s realizacemi vojenských hřbitovů v zahraničí i Čechách.“