Sedm kandidátů do Senátu bude v pátek a sobotu usilovat o hlasy voličů z Tachovska a Chebska. Deník vám jednotlivé kandidáty představuje.


Za stranu Nezávislých demokratů kandiduje 58letý Oldřich DVORSKÝ z Přimdy. „Občan této republiky má jistě v paměti, jaké sliby jsme slýchali a stále slýcháme z úst kandidátů velkých politických stran, kolik z naslibovaného splnili a kolik slibů vyšlo naprázdno. Je zde velké nebezpečí, že dvě velké politické strany uzavřou tajnou dohodu a budou střídavě vládnout s tichou podporou opoziční strany,“ míní Oldřich Dvorský.
„Chci apelovat na všechny voliče, aby dali šanci malým politickým stranám a nezávislým kandidátům v krajských a senátních volbách,“ dodává. Oldřich Dvorský v současné době zastává funkci vedoucího dřevařské provozovny a mezi jeho volební priority patří například problematika Benešových dekretů.
„Budu prosazovat, aby byla zakotvena do vzdělávacího procesu mladé generace,“ tvrdí otec dvou dospělých dětí a dodává: „Současné vládní strany nedokáží mluvit pravdu, nezajímají se o názor nás obyčejných lidí. Proto je nutné změnit společenké klima a říci těmto pánům: ´Už bylo dost vašich kšeftů´. Je potřeba vyložit karty na stůl a z těchto důvodů jsem se rozhodl bojovat o senátorské křeslo“.


Kandidátem Komunistické strany Čech a Moravy do Senátu je ve volebním okrsku Tachovska a Chebska 58letý František PODLIPSKÝ. „V politice jsem prožil velký kus svého života a stále se o ni zajímám, protože věci veřejné nikdy nepůjdou nevšímavě okolo mne,“ říká bývalý dlouholetý starosta Boru, současný městský i krajský zastupitel a právník plzeňské České obchodní inspekce v jedné osobě. „V poslední době se ale nestačím divit, jak se mění politická kultura. Do politiky se dostává vulgarita, politici používají slovník, který patří do zcela jiného prostředí. Já jsem byl vychovaný docela jinak. Vážím si slušnosti a sám se slušný snažím být,“ poukazuje František Podlipský.
Jako starosta viděl do životů lidí a věděl, co je trápí. „Chebsko a Tachovsko mají například problém se zdravotnictvím. Nemocnice v Plané byla uzavřena, chebská zase omezila provoz,“ poukazuje. „Mně osobně bolí, že se málokdo stará o volný čas dětí a mládeže. Je to na rodičích a samotných dětech, škola se o to už nestará. Ale ne každý rodič má kapacitu, ať už časovou nebo mentální, aby svému dítěti smysluplně organizoval volný čas. Jenomže děti nemůžeme nechat napospas ulici, v dětech je naše budoucnost a to vůbec není fráze,“ dodává František Podlipský, jehož mottem je: Nemám rád prázdná slova. Dávám přednost práci pro lidi.


Za Českou stranu sociálně demokratickou kandiduje do Senátu 50letý Miroslav NENUTIL, současný starosta Stříbra. „Kandidaturu jsem přijal proto, že chci důstojně a důsledně reprezentovat náš příhraniční region v Parlamentu České republiky, prosazovat jeho zájmy a potřeby. Hlásím se k heslu svého předchůdce senátora Ladislava Macáka: ´Jsme na začátku, ne na konci České republiky´ .“
Miroslav Nenutil je znepokojený upadající politickou kulturou a důsledky vládních reforem. „Stabilní a sociálně spravedlivý stát je tou cestou, která přísluší České republice,“ míní. „Věřím v důvěru voličů a pokud je program ČSSD oslovil, nechť svůj názor vyjádří při nadcházejících volbách,“ dodal kandidát.
Mezi nejhlavnější priority jeho volebního programu patří podpora rozvoje Chebska a Tachovska, neziskového zdravotnictví, vzdělávání, dopravní sítě, životního prostředí a cestovního ruchu.
„V této oblasti se budu zasazovat o rozvoj cyklotras a cyklostezek, propagaci a podporu lázeňství,“ nastínil. Mezi Nenutilovy koníčky patří cykloturistika a včelařství.

Za Občanskou demokratickou stranu kandiduje ve volebním okrsku Chebska a Tachovska současný starosta Chebu 51letý Jan SVOBODA. „Pro občany chci pracovat jako regionální ombudsman. Rád uplatním své zkušenosti nabyté v komunální politice při posuzování zákonů, především zákonů týkajících se života samospráv či městské policie a prevence kriminality. Prioritou jsou pro mne mezilidské vztahy,“ vysvětluje Jan Svoboda důvody své kandidatury do Senátu.
„Nejsem člověk, který by sliboval nemožné. Rozhodně neslibuji miliony do regionů,“ uvádí kandidát ODS.
Podle jeho názoru je senátor především ochránce lidských práv ve svém obvodě. Měl by občanům pomáhat v jejich problémech, měl by poskytovat rady a hledat řešení. „Mnohdy může pomoci i to, když si občana poslechne, seznámí se s jeho potížemi. Prostě senátor je takový menší ombudsman,“ míní .
Jan Svoboda je připraven být partnerem pro starosty obcí volebního okrsku. Zkušenosti z chebské radnice chce využít pro pomoc jiným obcím.
Chebský starosta je vášnivým houbařem, čtenář a básník. „Mé ambice však končí jen na hranici pobavení sebe a ostatních, rozhodně nehodlám vydat žádnou básnickou sbírku,“ dodává.


Důvěru Strany zelených dostal v kandidatuře do Senátu 53letý Petr NĚMEC, podnikatel z Chebu.
„Velmi mi záleží na tom, jak se v našem volebním obvodu lidem žije a jak se u nás cíti ti, kteří k nám přijíždějí. Je proto pro mne výzvou zlepšit celkové podmínky života nás všech, kteří tento kout republiky ctíme jako svůj domov,“ uvádí Petr Němec.
„Umím si proto představit, že moje kandidatura za Stranu zelených může pro řadu voličů představovat rozumnou alternativu vládnutí s akcentem na ochranu zdraví člověka a životního prostředí,“ dodává kandidát.
Do jeho volebního programu patří trvalý rozvoj Chebska a Tachovska, snadná dostupnost a vysoká úroveň zdravotní péče, doprava, životní prostředí, školství, cestovní ruch, národnostní, etnické a sociální menšiny a sousedské vztahy v příhraničí.
„V této oblasti budu podporovat spolupráci českých a německých organizací, skupin i jednotlivců při naplňování hesla: Dýcháme společný vzduch, pijeme ze stejných pramenů,“ nastínil Petr Němec.
V oblasti dopravy podpoří kandidát Strany zelených rozvoj stávající silniční sítě a zvýšení podílu železniční dopravy, která, podle jeho názoru, musí sehrát významnější roli v dopravním systému.

Strana důstojného života vysílá do senátních voleb 56letého železničáře Jaromíra DUŠKA z Dolní Dobrouče.
Ten ve volebním okrsku Tachovska a Chebska kandiduje, ačkoli nepochází ani z jednoho uvedeného regionu.
Tuto nevýhodu ale maže skutečnost, že mezi kandidáty je jeho jméno , vzhledem ke sporu se železničními odboráři (sám kdysi působil jako šéf železničních odborů) nejzvučnější.
Do boje s ostaními kandidáty do Senátu ho vyslala předsedkyně Strany důstojného života Jana Volfová.


O hlasy voličů hodlá v nadcházejících volbách usilovat nezávislý kandidát, 47letý Ivo MLÁTILÍK, současný starosta Františkových Lázní.
Pokud bude do Senátu zvolen, slibuje, že bude podporovat široké spektrum oblastí. Jednou z nich je zmrazení cen energií, zejména pro domácnosti.
„Stát musí využít svého vlivu a podílu ve společnosti ČEZ k udržení sociálně únosné ceny elektřiny. Musí nastat konec pokryteckého stavu, kdy vláda prostřednictvím ČEZu ždímá peníze z vlastních občanů,“ říká Ivo Mlátilík.
„Navážu na své vystupování proti vedení chebského CHEVAKu, kde si funkcionáři rozdělili 30 milionů korun na odměnách, čímž přispěli k drahé vodě na Chebsku,“ připomněl kandidát.
V Senátu hodlá bojovat také za odmítnutí smlouvy o umístění amerického radaru na území České republiky.
„V případě, že vládní koalice tuto smlouvu zbaběle protlačí Parlamentem České republiky ještě předtím, než její záměry budou moci voliči posoudit při volbách, budu požadovat její vypovězení,“ přislíbil na svých internetových stránkách.
Stranou jeho zájmu nezůstane ani prosazování zrušení poplatku u lékaře a za léky. „Zejména pro děti, nepracující studenty a důchodce. Černé díry ve zdravotnictví jsou jinde, není možné se je snažit zacelit z penez těch nejchudších pacientů,“ horlí Mlátilík.
Podporovat chce také spravedlivější financování infrastruktury pro regiony a navrácení sazby DPH na potraviny a služby na předchozí pětiprocentní úroveň.