Zbraňová amnestie skončila. Smyslem akce, která trvala od 1. února, bylo zejména to, aby se lidé, kteří doma nelegálně drží zbraň, vyhnuli trestu za nedovolené ozbrojování. Za šest měsíců, kdy amnestie zbraní platila, odevzdali lidé na Chebsku celkem 66 zbraní.

Výsledky amnestie
Krátké střelné zbraně: 35 zbraní
Dlouhé střelné zbraně:
11 brokovnicí a 10 kulovnic
Ostatní: 2 perkusy a 2 kulové
zbraně, 2 samopaly

Policisté majiteli zbraně, který ji v rámci akce odevzdal, vystavili potvrzení o převzetí zbraně do úschovy a zbraň či její hlavní části převzali. „Po odevzdání zbraně jsou všechny zbraně podrobeny balistické expertize za účelem zjištění, zda se zbraní nebylo spácháno protiprávní jednání,“ popisovala chebská policejní mluvčí Martina Hrušková.

Mezi nejzajímavější kousky, které se k chebským policistům dostaly, patřil například Mauser P08 (samonabíjející pistole z II. světové války, ráže 7,65-9mm), MP40 (samopal z II. světové války, ráže 9mm, kadence 500 ran za minutu, maximální dostřel je 200m), signálka Walter (založila německá armáda z roku 1926, ráže 26,5 mm náboj jeden, hmotnost 720g), pistole Feg maďarské výroby (byl vyvinut roku 1912, sloužil policii a armádě do roku 1945), Browning z Belgie (byl vyvinut pro Jugoslávskou armádu a používal se za II. světové války, ráže 7,65 mm) či samopal Mas38 (výroba Francie, samopal II. světová válka, ráže 7,65mm, byl poměrně složitý a drahý na výrobu).

Někteří lidé původním majitelům rarit jen tiše závidí. „Vlastnit něco takového musí být skvělý pocit,“ řekl Josef Hájek z Chebu. „Máte tak vlastně hmatatelný kus historie,“ dodal.

Policisté majiteli zbraně, který ji v rámci amnestie odevzdal, vystavili tvz. „Potvrzení o převzetí zbraně do úschovy“ a zbraň či její hlavní části převzali. Po odevzdání zbraně jsou všechny zbraně podrobeny balistické expertize za účelem zjištění, zda se zbraní nebylo spácháno protiprávní jednání.

zkušební střelba
Během balistické expertizy je zbraň nejdříve podrobena vizuální kontrole, při které se zjišťuje typ zbraně, ráže a její výrobní číslo. Zejména pak to, zda není výrobní číslo pozměněno či zničeno. V případě potřeby se za využití dalších metod vyvolá původní číslo zbraně. Dále se během vizuální kontroly zjišťuje technický stav zbraně, a to z toho důvodu, aby se odhalily případné vady, které by mohly při zkušební střelbě způsobit její poškození či zničení. Pokud je zbraň bez závad, provedou s ní policisté z odboru kriminalistické techniky a expertiz zkušební střelbu. Nábojnice a střely se následně zasílají na Kriminalistický ústav Praha za účelem zjištění, zda se zbraní nebyl spáchán neobjasněný trestný čin. Pokud se se zbraní zkušební střelba provést nedá, jelikož není zbraň technicky zcela v pořádku, pak se nábojnice a střely získávají náhradním způsobem a zasílají se k porovnání na Kriminalistický ústav Praha.

odevzdané zbraně
V případě, že nebylo zjištěno, že byl se zbraní spáchán trestný čin a nejedná se o zbraň, která by byla odcizena, může si ve lhůtě dvou měsíců ode dne odevzdání zbraně majitel nechat zbraň zlegalizovat, a to na základě vyřízení náležitých dokladů jako je zbrojní průkaz a průkaz ke zbrani. Pokud dotyčný o vydání uvedených dokladů nepožádá, nebo nebudou - li mu vydány, rozhodne příslušný útvar policie o tom, že zbraň nabídne prostřednictvím podnikatele v oboru zbraní a střeliva k prodeji. Výtěžek získaný prodejem náleží, po odečtení nákladů prodeje, jejich vlastníkovi. Pokud se nepodaří uskutečnit prodej do dvou let od opakované výzvy příslušného útvaru policie, je zbraň zničena.

Majitel zbraně má ve lhůtě dvou měsíců od odevzdání zbraně i další jiné možnosti, a to postoupit zbraň osobě, která je držitelem zbrojního průkazu nebo se zbraně vzdát.