Absolventům maturitních oborů středních škol se otevírá nová možnost k dalšímu studiu. Střední zdravotnická škola v Chebu (SZŠ) otvírá od 1. září vyšší odbornou školu (VOŠ).

„Po závěrečném absolutoriu získají absolventi tříletého denního studia označení diplomovaný specialista (zkratka DiS) a mohou se kvalifikovaně uplatnit v profesi sociálního pracovníka v různých typech institucí a organizací poskytujících sociálně správní, ústavní, poradenské a humanitární služby občanům, kteří je z různých příčin přechodně nebo trvale potřebují,“ uvedl ředitel SZŠ Zdeněk Hrkal. Cílem studia je v souladu s požadavky Evropské unie zvládnout široké spektrum metod a technik důležitých pro práci a komunikaci nejen se sociálně potřebnými klienty, ale také ke spolupráci s dalšími odborníky pro sociální, poradenskou a terapeutickou činnost.

Na rozdíl od vysokých škol se stačí ke studiu na VOŠ v Chebu přihlásit do konce dubna, takže i letošní maturanti mohou podat přihlášku. Podrobné informace získají zájemci na webových stránkách SZŠ. „Určitě je to dobrá zpráva,“ poznamenala matka jedné z letošních maturantek.