Motoristy tolik obávaná dopravní značka „povinná zimní výbava“ vjezd do Krušných hor neomezí. Odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu se totiž rozhodl nevyhovět mimo jiných žádosti města Boží Dar, jehož představitelé měli zájem o osazení všech příjezdových komunikací do města právě touto značkou. Potvrdila to Jana Pavlíková, mluvčí krajského úřadu.

„Pracovníci odboru si ohledně žádostí vyžádali stanovisko od Policie České republiky. Všechna policejní stanoviska byla nesouhlasná s řadou technických a legislativních argumentů. Na základě nesouhlasu už některé obecní a městské úřady rozhodly, že tyto značky umísťovat nebudou,“ uvedla Pavlíková.
Značky tohoto typu je podle jejích slov nutné umísťovat systémově na všech silnicích v té které lokalitě.

„A to bez ohledu na třídové zařazení. Tedy je v podstatě vyloučeno, aby značka definující tuto povinnost platila například pouze na průjezdním úseku silnice I. třídy
a na křižovatkách se silnicemi II. či III. třídy, či s místními komunikacemi, na těchto už neplatila,“ vysvětlila zamítavé stanovisko krajského úřadu jeho mluvčí. Tato značka se tak neobjeví na žádné ze silnic I., II. či III. třídy v kraji.