Nejcennějším a také nejnavštěvovanějším objektem v areálu zříceniny je hradní kaple svatého Erharda a svaté Uršuly z 12. století. Je to doslova umělecký skvost. Nikde ve střední Evropě totiž neexistuje jiné dílo spjaté přímo s rodem Štaufů, které by svojí krásou a zachovalostí mohlo konkurovat patrové kapli na chebském hradě. V Chebu ovšem nejde jen o architekturu. V interiéru návštěvník najde také velmi bohatou sochařskou dekoraci. Originální jsou zejména hlavice mramorových sloupů v prvním patře. Jemná kamenická práce na nich vykouzlila rostlinné ornamenty a figurální výjevy ve velmi naturalistickém pojetí.