Také Integrovaná střední škola (ISŠ) v Chebu musí čas od času řešit komplikace se žáky pod vlivem alkoholu či drog. Škole se nevyhýbají ani problémy se šikanou.

Problémoví žáci nejen kazí své škole dobré jméno. Řešení jejich problému je ale také zapeklitý úkol, který stojí pedagogický sbor nemalé úsilí. Proto také při uvítání nově příchozích žáků na začátku školního roku vyhlásil ředitel školy nulovou toleranci alkoholu, drogám a šikaně.
„Prevence řešení patologických jevů je základem, ale samozřejmě, že musíme spolupracovat i s Policií České republiky a provádět testování na drogy,“ sdělil ředitel školy Miroslav Liška.

„Zvláště nebezpečné by bylo užívání drog na odborném výcviku. V současné době uvažujeme i o pozvání policistů s vycvičeným psem na vyhledávání drog.“
Testování na drogy má škola ošetřené souhlasem rodičů žáků a zletilých žáků. Ne všichni s tím samozřejmě souhlasí. Podle ředitele tyto přestupky řeší i výchovnými opatřeními. V případě závažnějších prohřešků hrozí takovému jedinci podmínečné vyloučení nebo úplné vyloučením ze studia, přičemž může počítat s tím, že se na školu již nebude moci vrátit.

Drogové testy jsou pro školu finančně náročné. Pokud je potřeba opakovat testování, škola žádá rodinu, aby test koupila či zaplatila. „Na naší škole se vzdělává 1500 žáků, z toho důvodu se jeví, že patologických jevů je na této škole nebývalé množství. Není tomu tak.

Vedení školy, výchovní poradci a metodikové prevence řeší především záškoláctví, problémy s drogami, šikanu a krádeže. To je však problém všech škol. Některé školy raději tyto problémy neventilují veřejně, snaží se veřejnost přesvědčit, že u nich problém není. My se snažíme problémy pojmenovat a cíleně je řešit,“ vysvětlil ředitel Liška. I samotní studenti nepopírají, že někteří jsou problematičtí.

„Abych pravdu řekla, tak drogy na škole jsou. Jde spíš třeba o marihuanu. Není pravda, že by se takové věci týkaly jen naší školy. Vím i o gymnazistech, kteří s drogami experimentují,“ řekla šestnáctiletá žákyně Jana. Jedna z gymnaziálních studentek se vůbec netajila tím, že na jejich škole se něco takového děje také. „Vím, že drogy někteří naši studenti užívají.

Hlavně jde o kouření marihuany. I se šikanou jsem se setkala. Nejde o nějaké otevřené násilí, ale spíš o psychický nátlak ze strany některých jedinců. Někdy mám pocit, že častým terčem šikany jsou i vyučující.“
Na Integrované střední škole v Chebu je již několik let v plném proudu preventivní program, který se sestává například z besed s protidrogovou tematikou, přednášek o bezpečném sexu nebo o rizicích nitrožilní aplikace drog. Důležitou součástí prevence je i neustálé vzdělávání výchovných poradců a preventistů v problematických oblastech.

Veřejnost v našem regionu se může často setkat s nařčením, že patologické chování žáků je typické pro ISš v Chebu a v případě jiných škol jde o zanedbatelný problém. Ředitel školy Liška to uvádí na pravou míru: „Není také pravdou, že na středních školách, včetně gymnázií, tyto problémy nejsou nebo jsou v menším množství. V minulých letech jsme řešili případy, kdy návaznost na problémy s drogami byly na střední škole s maturitními obory či gymnáziu.“ Názory veřejnosti, jak problematiku řešit, jsou různé. „Já si myslím, že je to tím, že se mladí nudí. Chte to víc sportovat a provozovat nějaké zajímavé hobby. Pak nebudou mít čas dělat hlouposti,“ doporučil šedesátiletý Karel z Chebu.