„Účastníci se mohou těšit na odměny ukryté v trezoru ve studovně a čítárně,“ říká Petra Šnejdarová, jedna z tvůrců hledačky.

Akce probíhá od 1. července do 31. srpna. Pracovní listy jsou dostupné ve studovně, čítárně, oddělení pro děti na adrese Obrněné brigády 18 nebo online na webu knihovny. „Zapojit se může každý,“ dodává Jakub Benedikt, druhý tvůrce hry.