Jaké konkrétní poznatky jste si odnesl z nedávné návštěvy Léčebny pro dlouhodobě nemocné Amica Centrum Cheb? Měl jste někdy v podobném zařízení blízkého?

Myslím, že zařízení LDN Amica Centrum Cheb je opravdu vzorovým příkladem, jak je možné o dlouhodobě nemocné pacienty pečovat. Ať už je to pochvala lidí, kteří využívají služeb tohoto zařízení, či jejich příbuzných nebo i možnost dobře ekonomicky hospodařit. Zatím jsem nikoho ze svých blízkých v obdobném zařízení nenavštěvoval a jsem opravdu rád, že tyto služby nemusím využívat, ale na druhé straně, pokud by někdo z mých blízkých byl v takovémto centru jako je Amica, měl bych pocit, že je o něj dobře postaráno. Věřím, že jsem se tu cítil dobře nejen já, ale především ti, jež služeb Amica Centrum Cheb využívají. Mé poděkování však patří především těm, kteří o ně pečují a vedení Amica Centra Cheb.