Jak uvedl primář dětského oddělení Ondřej Čapek, je to pro dětské oddělení velký přínos. „Monitory používáme řadu let a jsme s nimi spokojeni,“ řekl. „Díky preventivní monitoraci nečekané zástavy dechu v rámci syndromu SIDS (syndrom náhlého - nečekaného - nevysvětlitelného úmrtí malého dítěte) se výskyt SIDS v ČR výrazně snížil. Primárně preventivní použití těchto monitorů u stále většího počtu hospitalizovaných malých dětských pacientů snižuje na minimum i riziko SIDS za hospitalizace,“ dodal.