Ještě před nástupem do první třídy se mohou u dětí projevit specifické poruchy učení. Rodiče z Chebska, kteří přemýšlejí, do které školy v tomto případě dítě umístit, již mají na výběr. 4. Základní škola v Chebu má speciální třídy. Dojíždí do nich dokonce i děti s autismem.

„Naše škola nabízí rodičům žáků s vývojovými poruchami učení možnost vzdělávání svých dětí ve specializovaných třídách,“ přiblížila rodičům učitelka Denisa Morkesová a pokračovala: „Výuka se koná ve třídách s nižším počtem žáků, což je maximálně 14, a zabezpečuje ji pedagog se speciálním odborným vzděláním.

Ve třídě pomáhá učiteli asistent pedagoga. Výuka probíhá podle stejného vzdělávacího programu jako v ostatních třídách, je však odlišná tempem, individuálním přístupem k žákům a spoluprací s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo se speciálním pedagogickým centrem,“ vysvětlila Morkesová.
Škola má v této oblasti dlouholeté zkušenosti a velmi dobré výsledky.

Dyslektické třídy mohou navštěvovat žáci s poruchou grafického projevu (dysgrafii), čtení (dyslexii), počítání (dyskalkulii) či jinou poruchou učení, které potvrdila pedagogicko-psychologická poradna.

„Naším cílem je, aby každé dítě bylo ve škole spokojené a v rámci svých možností i úspěšné. Pokud mají rodiče zájem o umístění svých dětí do této speciální třídy, mohou se přijít informovat do naší školy,“ doplnila Morkesová.
Kromě individuálního přístupu nabízí třídy také doplňkové akce. Žáci se například pravidelně setkávají s canisterapeutickým psem Jackem. „Mohu říct, že od začátku roku, kdy jsme do třídy začali s Jackem chodit, pozoruji zlepšení třeba v komunikaci dětí,“ poznamenala majitelka psa Jindřiška Longaverová.