Přípravy na tuto velkolepou akci trvaly téměř rok. Sám taneční mistr musel shánět bývalé tanečníky, aby do Chebu opět zavítali. Za všechna léta prošlo školou zhruba šest tisíc mladých tanečníků. Založil ji tanečník Josef Zelenka a v současnosti ji vede právě Vladimír Hána. Nese tak už i jeho jméno.

„Hledal jsem bývalé členy této školy, ale i příznivce. Celá akce bude hlavně o zábavě a tanci. Hosté uvidí například i jedinečné taneční kreace, které jsme si pro ně připravili,“ konstatoval taneční mistr.

Během slavnostního večera budou někteří tanečníci oceněni podle celkových výsledků, kterých během tancování dosáhli. „Nyní je o tento sport trošku nižší zájem. Velkou roli v tom hraje pohodlnost dnešní mládeže, která velkou část svého volného času tráví na mobilu, tabletu anebo u notebooku. Takže v tomto ohledu sleduji klesající zájem o tanec,“ konstatoval Vladimír Hána.

Během šedesátiletého působení se tanečníci z chebské školy předvedli například v Německu, Polsku, Rakousku, Bulharsku a Rusku. „Jeden pár byl i na mistrovství světa v Americe, byli jsme i ve Francii a Španělsku. Jezdíme i do Nižního Tagilu, který je za Uralem, takže už patří do Asie. Ještě jsme nebyli v Číně, ale v Jičíně už ano,“ podotkl taneční mistr.

Před 60 lety založil Josef Zelenka v tehdejší Osvětové besedě (později známé jako KaSS) taneční klub pod názvem ATK Standard Cheb. Sice již byl v Chebu nějaký taneční klub, který se zabýval různými tanci, například národně společenskými nebo národními tanci, ale tanečník Zelenka zbožňoval společenský tanec, později nazývaný taneční sport. To jsou standardní a latinskoamerické tance. Po patnácti letech přebírá vedení tohoto klubu Petr Turek a po něm Vladimír Hána, který tento klub vede nejvíce let. Za 60 let má taneční klub mnoho velkých úspěchů nejenom v tanečních párech, ale i v tanečních formacích, kde vícekrát získal titul mistrů republiky.