Tak dlouho totiž ve městě funguje Univerzita třetího věku. Za dobu svého trvání ji absolvovalo už 169 lidí!

Svůj rok studia právě slavnostně ukončilo v chebské aule Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni 13 účastníků Univerzity třetího věku Západočeské univerzity (ZČU) v Chebu. Hned několik oborů zaujalo Marii Novákovou z Chebu. „Také v důchodu jsem chtěla stále aktivně trávit čas. Studium bych určitě doporučila každému! Je to opravdu smysluplné využití času," chválila.

„Studium Univerzity třetího věku probíhá na fakultě ekonomické již od roku 2002 a je částečně financováno městem Cheb," sdělila Romana Kočvarová ze ZČU. „Je tak dávána šance všem, kterým v minulosti nebylo z různých důvodů umožněno nabytí vysokoškolského vzdělání, aby si vyzkoušeli své schopnosti a poznali atmosféru studia na vysoké škole. Mnohým z těchto studentů se stalo studium Univerzity třetího věku nejen zdrojem poznání v oblastech ekonomických, právních, jazykových či uměleckých, ale i obohacením seniorského života. Dokázali, že ani v pokročilejším věku život nekončí a že je krásné vyplnit volný čas poznáním a případně ho pak i využít v další životní kariéře."

Od počátku fungování chebské Univerzity třetího věku na ní promovalo už 169 účastníků. Podle Romany Kočvarové, která nedávno převzala organizaci Univerzity třetího věku od Evy Myslíkové, jež stála u zrodu této aktivity v Chebu a zasloužila se o její dosavadní úspěchy, se tak Ústav celoživotního vzdělávání ZČU, Fakulta ekonomická ZČU a její Centrum celoživotního vzdělávání snaží mimo jiné o zapojení seniorů do aktivního života společnosti. „Fakulta ekonomická tak nabízí vzdělávání v podstatě pro všechny věkové skupiny," podotkla. O studium je u chebské veřejnosti velký zájem. Kdo se před rokem nestihl přihlásit, nemusí vůbec zoufat. „Další semestr bude zahájen v září 2012. O zahájení bude veřejnost včas informována," dodala Kočvarová.