Přihlášky univerzita přijímá do 20. února.

„Zájemci o studium neodejdou jako profesionální grafologové,“ vysvětlovala cíl kurzu Irena Michaláková, grafoložka, která seminář povede. „Na to bychom potřebovali sedm a více semestrů a my máme jen jeden. Studenty ale naučím orientovat se v novém oboru, uvidí, jak se dělá rozbor, leccos z toho použijí i pro sebe,“ popisovala. Jak potvrdila, kurzy jsou pro obyvatele. „Vždy se bavím živými reakcemi lidí, kteří objevují probíranou látku i ve svém písmu. Přednášky jsou i o sebepoznání.“ Jak ale vysvětlila, nejde o žádnou esoteriku. „Jde o vědu, která je podložená důkazy,“ dodala.

Centrum celoživotního vzdělávání nechystá v rámci Univerzity třetího věku jen jeden kurz. Lidé se mohou zdokonalovat v informatice, právu nebo třeba cizích jazycích. Posláním Univerzity třetího věku je dát seniorům šanci nahlédnout do vysokoškolského života, získat nové vědomosti a obohatit tak svůj život. Dosažené vzdělání však absolventa neopravňuje k získání vysokoškolského diplomu či titulu. Každý jednotlivý předmět se přednáší v jednom semestru, a to v rozsahu osmi dvouhodinových přednášek. Vzdělávání je finančně podpořeno také z chebského městského rozpočtu.

Nároky na studium jsou stanoveny přiměřeně situaci posluchače. Pokud chce účastník získat diplom Univerzity třetího věku, musí absolvovat postupně studium šesti hlavních kurzů podle studijních programů. Podle svého zájmu však může studovat i pouze jeden libovolně zvolený kurz.