Anketu uspořádala Česká studentská unie společně s několika dalšími organizacemi. Chyběl jim totiž žebříček vyšších odborných škol podle studentů.

Studenti hodnotili vyšší odbornou školu v Chebu (i ty ostatní v ČR) v několika oblastech. Organizátoři se dotazovali na zajímavost předmětů, schopnost vyučujících zajímavě vyložit látku, přípravu do praxe či práce či na možnost realizace a zapojení se do studentských nápadů a projektů na škole.

„Na výsledek celorepublikového hlasování jsme velmi pyšní a vážíme si ho," uvedla zástupkyně ředitele Střední zdravotnické a vyšší odborné školy Cheb pro VOŠ Lucie Poláková. „Vnímáme ho jako velkou pochvalu ze strany našich studentů i proto, že žádná jiná VOŠ v našem kraji v soutěži nebodovala. Máme radost, že pět let intenzivní práce celého týmu pedagogů nám přineslo takový úspěch. Být třetí ze 177 je skvělé," dodala.

Na škole se vyučuje obor sociální práce podle nového vzdělávacího programu, které byl vytvořen ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb v kraji, jeho součástí je i evropský kreditní systém. „Systém kreditů zatím nemá žádná jiná VOŠ v našem kraji," uvedl ředitel SZŠ a VOŠ Cheb Zdeněk Hrkal. „Díky kreditnímu systému mohou studenti žádat o uznání vzdělávání na jiných vysokých školách. Považujeme ho tedy za podstatnou přidanou hodnotu vzdělání získaného právě u nás v Chebu. Těší mě, že naši absolventi mají v praxi tak dobré uplatnění," dodal.

Chebská SZŠ a VOŠ je také iniciátorem mnoha společenských akcí, kterými přispívá ke zvýšení povědomí veřejnosti o problematice lidí s postižením.
Škola založila tradici 'Jarmarků radosti', pravidelných společenských setkávání (letos se bude konat 20. dubna již pošesté – poznámka redakce) a spoluorganizovala dva velké benefiční koncerty skupiny The Tap Tap.

V úzké spolupráci s Karlovarským krajem zorganizovala v červnu 2012 kulturně-osvětový festival PATAFEST (na snímku) v Domově pro osoby se zdravotním postižením PATA u Hazlova. V současnosti chystá jeho druhý ročník, který se uskuteční 23. června.

Jak se opravdu na škole cítí studenti?

„Jsem nadšená z množství praxe, které během studia získáváme a z podpory dobrovolnictví, kdy nám jdou pedagogové školy sami příkladem," uvedla studentka Tereza Vejříková. „Jsou našimi partnery a společně se držíme poselství 'Dobrovolníci mění svět a Být odlišný je normální' prostě mě škola moc baví. Našla jsem se tady," neskrývala.