V období, kdy bylo město Cheb barokní pevností, tedy v 2. polovině 17. až počátku 19. století, tam stála hlavní strážnice. Z ní a z dalších budov z jižní části náměstí byl odváděn odpad mohutnou kanalizací, vystavěnou z kamene a zaklenutou cihlami.

Kvůli poškození této klenby uvádí facebook muzea došlo k postupnému odnosu zeminy, vytvoření kaverny a následně i k propadu komunikace. Bude proto nutné kompletně odhalit poškození historické kanalizace, které se bude následně stavebně sanovat, a plocha náměstí bude navrácena do původního stavu.