„Mnoho zakládajících členů oddělení je stále v aktivní službě, a to včetně první primářky Naděždy Kučerové," sdělila Milana Dolečková Víšková, která na oddělení pracovala 11 let jako staniční sestra. „V té době šlo o nový obor, a tak musela mít primářka odvahu si prosadit jeho založení." Jak vysvětlila, do té doby úkony oddělení ARO spadaly pod chirurgii. „Paní primářka musela bojovat jak se socialistickým plánovaným zdravotnictvím, tak s konzervativním chirurgickým oborem," popisovala bývalá ‚staniční'. „Paní primářka do Chebu přilákala mladé doktory a sestry, a sama se dál vzdělávala.

Dobře si vzpomínám, že byla náročná, jak na ostatní, tak na sebe," podotýkala. I tak počátky snadné nebyly oddělení mělo k dispozici pouhé dvě místnosti. A teď? V současné době se stěhuje do nově zrekonstruované části pavilonu B chebské nemocnice. Kolik zachránili lékaři a sestry životů, není přesně jasné. „Po prvních 20 letech jsme se ale dostali k číslu 2500 pacientů," podotkla.

„Jen je škoda, že se setkání nemohl kvůli pracovní vytíženosti zúčastnit současný primář oddělení," posteskla si Milana Dolečková Víšková. Setkání, na které dorazila asi třetina všech lékařů a sester, se konalo v hotelu Stein nedaleko Chebu. „Velmi mile nás všechny překvapilo, že pro nás uspořádali raut. To od nich bylo moc hezké," dodala.