Z knihy Karla Šiktance ´Královské pohádky´ letos stejně jako vloni budou číst herci Západočeského divadla v Chebu, Radmila Urbanová a Jindřich Skopec.V sobotu od 15.30 hodin přijdou na řadu v GVU pohádky O králi Jasnozřivém a slepci převozníku i Král a tři čaroději.

„Letošní příběhy, zapsané autorem Karlem Šiktancem do knihy s neskromným názvem ´Královské pohádky´, nás zavedou mezi pohádkové bytosti nejvznešenější,” uvedla Veronika Lochmanová z GAVU.

„Hlavní role ve všech nachystaných pohádkách je tentokrát svěřena nejrůznějším králům a královnám, jejichž charakter je v každém jednotlivém příběhu něčím zvláštní, netypický, výjimečný a nám se tak díky charakterové pestrosti naskýtá příležitost zamýšlet se v průběhu děje nad důvody jednotlivých rozhodnutí a odhadovat jejich pozitivní či nešťastné dopady. Zároveň se můžeme těšit na poetické příběhy, ve kterých je ctěna pokora člověka, respekt k plynutí času i silám přírody,” lákala.