Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy movitých i nemovitých věcí, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Uvádí to web města Chebu.

Historie chebského hradu se začala psát už na počátku 12. století. Jeho dějiny jsou mimo jiné spojeny s mocným rodem Štaufů, z něhož vzešla řada římsko-německých králů a císařů. Jeden z nich, slavný Friedrich Barbarossa, nechal původní objekt v závěru 12. století přestavět na císařskou falc, jediného reprezentanta tohoto typu hradní architektury na našem území. Do dneška se dochovalo torzo kdysi honosného paláce, mocná obranná Černá věž a unikátní dvojitá románsko-gotická kaple sv. Martina, Erharda a Uršuly.

Následky ničivého zemětřesení, které zasáhlo Turecko
Zemětřesení: Karlovarský kraj pošle dva miliony korun na pomoc Turecku a Sýrii