Tam se úplně poprvé konaly slavnosti z období raného středověku. Návštěvníci obdivovali ukázky nejrůznější středověké techniky. Všechny pak ohromil souboj s meči, který předvedli rytíři.

„Zájemci, kteří sem na Chebský hrad zavítali, tu mohli spatřit například tesaře, dobového zbrojíře a mnoho dalšího," řekl kastelán Chebského hradu Tomáš Dostál. „Mimo jiné tu mohli uvidět i Friedricha Barbarossu. Příprava trvala několik měsíců a myslím, že výsledek se povedl," podotkl kastelán Dostál. „Mně se tu nejvíce dnes líbili koně," řekl šestiletý Matyáš Belas z Chebu.