Již třetí ročník vánočního Jarmarku radosti uspořádala Vyšší odborná škola Cheb (SZŠ a VOŠ Cheb) ve spolupráci s o.s. Joker. I v letošním roce byl Jarmark zahájen křtem originálního kalendáře, který vytvořili klienti sociálně terapeutických dílen Jokeru ve spolupráci se studenty Vyšší odborné školy Cheb.

Čestnými kmotry kalendáře se stali Dana a Miloš Škorpilovi z Běžecké školy Miloše Škorpila, organizátoři listopadového Běhu pro Joker, a paní Jarmila Dušková z Chebu za Znaleckou kancelář Dušek s. r. o, která pomohla zajistit další sponzory pro nákup vozidla, které dopravuje klienty do sociálně terapeutických dílen. Svou návštěvou nás poctil během dne i senátor za Chebsko a Tachovsko Miroslav Nenutil, který vyjádřil celé akci podporu: „Je opravdu skvělé, co tady dokážete s pomocí dobrovolníků udělat, je tu báječná atmosféra."

Cílem Jarmarku radosti je kromě potěšení smyslů či zakoupení rozličných dárků pro radost především možnost setkávání lidí a prostřednictvím osobní zkušenosti sdílení společné atmosféry akce, ve které žádný hendikep nepředstavuje překážkul. Dobrovolnice Barbora Stejskalová, studentka 1. ročníku VOŠ, byla na Jarmarku pomáhat:

„Úžasný den, úžasná atmosféra, úžasní lidé, moc jsem si to užila, nálada se hned zlepšila o 100 procent. Děkuju, kdo by to řekl, že sobotní den strávený ve škole může být takhle vydařený."

Výtěžek z Jarmarku radosti půjde na realizaci kulturně-osvětového festivalu PATAFEST 2, který se koná 23. června 2013 v Domově pro osoby se zdravotním postižením Pata, a který se znovu ponese v duchu myšlenky 'Být odlišný je normální'.

Pro návštěvníky akce byly připraveny jak tradiční služby osvědčené z minulých ročníků, například šperkařská dílna, masáže rukou, kartářka, věštírna či kadeřnice, tak zcela nové atrakce mezi, kterými dominovali živý výr velký a hroznýš královský, které mohli odvážní zájemci zažít na vlastní kůži. Nechyběli tradiční prodejci s bohatou nabídkou originálních výrobků, návštěvníci mohli zhlédnout výstavy, projekce fotografií a videí z kulturních i společenských akcí pořádaných VOŠ a o.s Joker.

Pro maminky s kočárky nebo pro hendikepované návštěvníky byli připraveni asistenti ochotní kdykoli pomoci s transportem kočárku nebo vozíku. Velký dík také patří všem dobrovolníkům, bez jejichž účasti by takové akce nebylo možné uspořádat. Dobrovolníci mění svět.

Lucie Poláková