Takový dojem získá posluchač záznamu jednání chebských zastupitelů z některých příspěvků. Odbor majetku města Cheb se pro změnu domnívá, že umístěním handicapovaných osob do lokality Háje poklesne zájem o pozemky k výstavbě, což by mohlo být vnímáno diskriminačně.

Karlovarský kraj požádal město Cheb o odprodej pozemků v lokalitě Háje s plánem vybudovat zde chráněné bydlení pro devět lidí z Domova pro osoby se zdravotním postižením Pata Hazlov. Debata o tomto kroku byla velmi vzrušená a pracovníci sociálních služeb z Chebska jsou některými názory zastupitelů znechuceni.

Zastupitel Robert Plachý, mimo jiné ředitel Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, přirovnal integraci zdravotně postižených k přesunu Otíka z filmu Vesničko má středisková ze vsi do Prahy. „Karlovarský kraj uvádí, že se mu jedná o umístění devíti osob se střední mírou podpory, ale není definováno, co je střední míra podpory. Myslím, že by jim prospělo, kdyby zůstali tam, kde jsou zvyklí na komplexní péči,“ řekl.

Ovšem chráněné bydlení neznamená, že budou handicapovaní ponecháni napospas osudu. I zde jsou pod dohledem personálu.
„Nikdo nechce, abychom vozíčkáře nebo člověka s onemocněním, které je vyléčitelné, drželi někde v lese, ale tady jde o lidi s mentálním postižením,“ přidal se zastupitel Petr Černý.

„To nejde přirovnávat k léčbě psychotických pacientů, kteří po nějaké době z léčebny vyjdou a kde je cíl, najít jim chráněné bydlení a etablovat je dále, ale i v těchto případech vám každý odborník potvrdí, že ti pacienti se do léčebny v drtivé většině vracejí a v podstatě v léčebně jsou nejspokojenější, zejména proto, že péče zde je komplexní,“ přiblížil Černý svou představu. Podle Černého se sami pacienti v zařízeních cítí nejšťastnější.

Také zastupitel, psycholog, Ján Pobežal poukazoval na blaho handicapovaných lidí.
„Mohu vám říct, že celá filozofie té myšlenky je naprosto špatná,“ zahájil své vystoupení Pobežal. „Ti lidé mají mentální i osobnostní postižení takové, že oni tam, kde žijí a jsou v určitém režimu a v určité stabilní a neměnné péči jsou naprosto psychicky kompenzovaní a spokojení, je jim tam dobře,“ uvedl.

„Tento nápad je naprosto špatný. Zajděte se podívat, jací lidé se na Patě pohybují, jací lidé tam bydlí, seznámit se s režimem a pak nahlédnete, že tento nápad není šťastný. Já budu rozhodně hlasovat proti, a to v zájmu těch lidí,“ zakončil.

„Já vidím, že lidé, kteří se takovýmto způsobem dostanou mezi nás, jsou opravdu velmi rádi za tuto možnost a myslím si, že bychom se měli nějakým způsobem podílet na tom, aby se tito lidé mezi nás dostali, že to je vizitka toho, jací jsme,“ prohlásil naopak zastupitel Petr Koudelka.

„Jednou jsem viděl pořad, kde se diskutovalo o vzniku chráněného bydlení ve vilové čtvrti. Přátelé, jsme takoví. Je to možná diskriminační, ale tam 95 procent lidí říkalo, že kdyby to věděli, tak by se tam nenastěhovali. Prostě, když se to takto napíše, je to diskriminační, ale je to pravda,“ přidal svůj příspěvek Jan Svoboda.

„Za druhé bych ale nesouhlasil s kolegy lékaři, protože já sám jsem byl několikrát na Patě či v Lubech a ti lidé jsou svým způsobem krásní a šťastní a dokáží žít, protože mají nějaká pravidla. A podobná pravidla by měli i v těchto domech. Tak, jak je o ně postaráno v ústavech, by o ně bylo postaráno i v těchto miniústavech, které chce kraj realizovat. Navíc by byl přísný výběr, aby tu byli klienti, kteří jsou toho schopni, nicméně budu hlasovat proti, protože si myslím, že řešení v nemocnici je lepší,“ doplnil Svoboda.

Karlovarský kraj totiž vlastní pozemky v areálu chebské nemocnice, za které by nemusel platit. Podle některých zastupitelů by tak ušetřil dva a půl milionu korun za nákup pozemků, které by prý mohl dát právě nemocnici na opravu střechy dětského pavilónu.

„Jsem z tohoto jednání opravdu smutný,“ poznamenal náměstek hejtmana pro sociální oblast Miloslav Čermák, předkladatel návrhu. „Vypadá to, že nakonec opravdu půjdeme cestou bez hádek a chráněné bydlení postavíme na pozemcích u nemocnice.“
Pracovnice Chráněných dílen Joker Cheb Petra Lhotáková a Jaroslava Buchnerová mají s klienty z Paty jen dobré zkušenosti. Jezdí totiž do Jokera učit se pracovat.

„Byl se tady podívat pouze starosta Pavel Vanoušek, aby si udělal obrázek,“ poznamenala Lhotáková.
„Celá Evropa už mluví o inkluzi a my ještě nemáme ani integraci,“ doplnila Buchnerová.

Inkluze je vyšší forma zapojování handicapovaných osob do běžné společnosti. Zákon o sociálních službách z roku 2007 hovoří o co největší míře soběstačnosti a přiblížení se běžnému způsobu života postižených osob.
Zastupitelstvo nakonec nepřijalo žádné usnesení. Záznam z jednání si mohou čtenáři poslechnout na webových stránkách Chebu.