To všechno byly důvody, proč se jeden z podnikatelů na chebském náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, Daniel Čihák, rozhodl jednat. Spojil se s dalšími podnikateli a občany z náměstí a společně sepsali veřejnou žádost o vyjádření kompetentních politiků a orgánů k nepříznivé bezpečnostní situaci v historickém jádru města. Podle něj je situace v centru kritická.

„Inicioval jsem tuto výzvu, poněvadž jsem byl sám postižen vloupáním a každý týden, ne-li denně, se potýkáme s potížemi souvisejícími se zvýšeným výskytem bezdomovců a jiných nepřizpůsobivých osob,“ sdělil Daniel Čihák.

Zloděje, který vykradl přímo v historickém Špalíčku několik podniků už naštěstí policisté dopadli. Nicméně lidem z náměstí vadí také čím dál vyšší počet bezdomovců.

„Jedná se o několik lidí, kteří z titulu svého možného psychického onemocnění či zkrátka chuti narušovat pořádek, to nejsme schopni posoudit, prakticky znemožňují klidný výkon práce a ohrožují pocit bezpečí ostatních v jejich okolí. Tyto osoby povětšinou konzumují alkoholické nápoje, pod jejichž vlivem pak slovně útočí na kolemjdoucí, nahlas, sprostými nadávkami, bez ustání několik hodin v kuse,“ postěžoval si podnikatel.

Město o problému ví. A i když na místo přijede hlídka městské policie, příliš možností k řešení nemá. Může agresora z centra města vykázat, ale když odjede, potížista se většinou na místo znovu vrátí a škodí dál.

„V Chebu žije zhruba kolem 120 bezdomovců. Asi 40 z nich nechce naši pomoc a chce zůstat na ulici. Tři z nich jsou velmi problematičtí,“ sdělil chebský místostarosta Chebu Jiří Černý. „Strážníci příliš pravomocí nemají, nemohou vzít bezdomovce a někam ho odvést. Mohou ho pouze legitimovat a upozornit ho, že se chová nevhodně a doporučí mu, aby se tak přestal chovat. Bohužel, to, že někdo zapáchá a vysedává v centru města nedává policistům důvod, aby takového člověka někam odvezli,“ poznamenal místostarosta.

Ve městě ale dodnes nefunguje několik kamer, díky nimž by měli mít strážníci větší přehled. Na jejich výměně město pracuje a jejich počty posílí. „Už jsme jednali s dodavatelem studie. Nové kamery bychom chtěli ve městě začít umisťovat během února a března. Bude jich jednou tolik než dnes, to znamená, celkem 36, a navíc budou inteligentní, to znamená, že dokážou rozpoznat, že se někdo chová nebezpečně,“ uvedl Černý.