Všichni studenti chebského gymnázia se už po několikáté zúčastnili takzvaného oborového týdne, kdy si každý učitel pro vybraný okruh žáků připraví svůj specifický program, který se nemusí vázat na různé školní osnovy.

Například profesorka českého jazyka a hudební výchovy Marie Opekarová připravila pro své svěřence, kteří jsou z gymnaziálního pěveckého sboru Canzona či prim, sekund, tercií a kvar, program na celý týden s názvem 'Hry s hudbou a techniky muzikoterapie'. Kurzu se zúčastnilo více než dvacet žáků chebského gymnázia.

Jako vánoční bonus pro studenty připravila Marie Opekarová setkání s františkolázeňskou básnířkou Alenou Vávrovou, která mimo jiné v poslední době vydala už svoji dvanáctou básnickou sbírku. Ta také studentům ukázala možné využití muzikoterapie.

„Hudba a rytmus jako léčebné prostředky jsou využívány od nepaměti," uvedla profesorka chebského gymnázia Marie Opekarová. „Vyzkoušíme společně se studenty, jaký mají cit pro rytmus, pohybovou fantazii, sluchovou představivost, smysl pro humor, muzikálnost, pozitivní sebepojetí a sebevyjádření," dodala kantorka.

„Už několik let spolupracuji s paní profesorkou Opekarovou při takzvaných oborových týdnech," uvedla básnířka Alena Vávrová. „Většinou jsme se zaměřovali spíš na poezii a hudbu a nyní jsme program ještě rozšířili o muzikoterapii," upřesnila.

Alena Vávrová také recitovala ze své nové básnické sbírky, která nese název Café Illusion. Studenti si ve stejnojmenné kavárně mohli zahrát na čerstvě naladěný klavír. Co si ale obyčejný člověk může pod pojmem muzikoterapie představit?

„Muzikoterapie uvolňuje a léčí veškeré stavy psychických poruch, deprese, a podobně," uvedla Vávrová. „Celkově je to úžasná věc, která slouží k rozvibrování všech čaker v těle a k jejich harmonizaci. Improvizace velmi uvolňuje člověka a otvírá tvůrčí myšlení a o to nám jde," dodala.

„Kurz paní profesorky mě velice zaujal. Nebyl jako ostatní. Zažili jsme na něm moc legrace," uvedl student Otakar Bosman.