Co je v kompetenci zastupitelů? A jak se z nápadu stane nová vyhláška? To si mohli na vlastní kůži vyzkoušet studenti septimy A chebského gymnázia.

Simulační hru s názvem 'Mladí lidé se rozhodují' organizovalo pražské zastoupení nadace Friedricha Eberta ve spolupráci s městem Cheb a místním gymnáziem.

„Běžně celá tato akce trvá dva dny. V tom prvním se studenti s pomocí lektorů seznamují s komunální politikou a diskutují o místních problémech," vysvětloval Martin Voráč, koordinátor projektu. „Poté se jdou podívat na opravdové setkání zastupitelstva."

A pak nastává fáze, kdy si sami vyzkoušejí řešit konkrétní problémy konkrétním návrhem. „Vytvoří si politické strany a zjišťují, jak zrealizovat ten svůj nápad. Při tom jim pomáhají skuteční zastupitelé města, kteří jim řeknou, zda jsou jejich představy reálné. A vše vrcholí simulovaným jednáním."

Nevšední akci si pochvalovali jak pedagogové, představitelé města, tak samotní gymnazisté.

„Před touto akcí jsem se o komunální politiku zajímala spíš povrchně, a to hlavně prostřednictvím tisku," popisovala studentka Šárka Dyršmídová. „Akce nám poskytla skvělou šanci nahlédnout hlouběji do toho, jak to v městském zastupitelstvu chodí. Navíc jsme si vyzkoušeli říct svůj názor a mohli jsme o něm se zastupiteli diskutovat." To je podle jejích slov velké plus. Jak podotkla, mladí lidé se o dění ve městě zajímají, ale netuší, že se mohou ozvat.

A co je podle jejího názoru největším problémem Chebu? „Město podle mě nejvíc trápí vandalismus," konstatovala.

Řadu pozitiv vidí také student Jiří Duchek: „Dozvěděli jsme se, jak to zde doopravdy chodí. Akci vítám také proto, že bych se politice v budoucnu sám rád věnoval."

Akce plní i svůj cíl, nabudí mladé lidi k tomu, aby začali žít aktivní občanský život.

„Je to bezesporu přínosný projekt, mám teď o funkci zastupitelstva rozhodně lepší představu," potvrdila Barbora Kuklová. „Akce mi hodně dala a díky ní se budu o politiku víc zajímat."

A ani pedagogové nelitují, že se do projektu zapojili.

„Bylo by skvělé, kdyby se podobné akce konaly ve školách běžně," potvrdila Blanka Stehlíková. „Studenti si budou informace, které zde získali, pamatovat celý život. To se bohužel nedá říct o teoretické hodině ve škole." Jak podotkla, potěšilo ji, jak se její žáci změnili v rozumné 'dospěláky'. „Jsem velmi příjemně překvapená kultivovaným vyjadřováním studentů, ale také tím, jak vzali akci vážně, což je vidět například z jejich slavnostního oblečení."

Simulační hra o komunální politice vznikla v Německu. Zástupci organizace, která působí asi ve sto státech světa, s ní projeli již osm českých měst. A čím se chebští studenti lišili od těch ostatních?

„Je vidět, že je zde intenzivnější problém s romskou menšinou," potvrdil koordinátor Martin Voráč. „Studenty to hodně trápí. Je ale škoda, že nikdo z nich nezískal odvahu předložit zde nějaký konkrétní návrh, jak pomoci například s integrací romských dětí do škol a podobně. Na druhou stranu chápu, že jde o komplikovanou problematiku."

Cílem akce tedy je, aby se studenti vžili do odpovědné role, kdy si musejí zodpovídat za svůj návrh. Podle Martina Voráče je důležité i setkání se zastupiteli.

„Studenti mají často pocit, že jsou zastupitelé někým nedostupným, a zde vidí, že se s nimi dá mluvit," podotkl.

Výsledek, tedy simulované zasedání, příjemně potěšil také chebského místostarostu Vladimíra Hartmanna, který jednání vedl.

„Diskuze je zde hodně živá, není nouze o dobré nápady. Myslel jsem si, že budou studenti útočnější a vyberou k jednání spíš politický problém, který budou kritizovat. Ale vybrali si problémy každodenního života a diskuzi vedou korektně, neshazují se to celé mě opravdu velmi potěšilo."