„Plní se tak přání, o kterém se poprvé mluvilo před čtvrtstoletím,“ řekl Jan Doubrava, ředitel Územního odboru Cheb Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

Jednopodlažní objekt o rozloze zhruba 1350 metrů čtverečních vyrůstá v místech, kde stávaly už nevyhovující garáže a venkovní mycí rampy. „Demolice postupovala po částech. Zvláštní pozornost jsme věnovali materiálům s povahou nebezpečných látek,“ uvedl Jan Kutač, ředitel dodavatele stavby.

Původní garáže už nesplňovaly hygienické a bezpečnostní podmínky a nestačila ani jejich kapacita.

Nové garáže s moderním technickým a hygienickým zařízením hasičům ulehčí práci a díky novým technologiím také zrychlí jejich výjezd k mimořádným událostem. Venkovní mytí techniky nahradí vnitřní myčka. Součástí objektu bude také dílna s montážní jámou, sklady a zázemí pro sloužící hasiče.

„Pracovní podmínky zasahujících hasičů se významně zlepší, stejně jako podmínky pro přípravu hasičské techniky,“ sdělil Jan Doubrava.

Stavbu financuje Česká republika ze státního rozpočtu prostřednictvím generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR poté, co před třemi lety už měl projekt stavební povolení a příslib financování z evropských fondů, ale alokované prostředky z této výzvy se vyčerpaly rychleji. „A my museli stavbu odložit. Právě to, že byl projekt kompletně připravený, nám ale loni významně pomohlo,“ dodal Jan Doubrava.