Užívat si života umí i senioři z Domova pro seniory (Dps) Skalka Cheb. Kromě nejrůznějších akcí přímo v domově se vypravují i na cesty mimo Cheb.

„Vydali jsme se na společný výlet do Františkových Lázní,“ uvedla Andrea Břízová, pracovnice Dps. „Celkem s námi jelo 30 lidí,“ vyjmenovala.

„Byl to velmi zdařilý výlet,“ pochvalovala si obyvatelka domova Jiřina Koháková.

„Chceme za něj velmi poděkovat především pracovníkům drah i z německé strany, kteří nám zajistili pomoc a bezpečnou dopravu. Zvláště nám, nepohyblivým seniorům odkázaným na vozíky,“ řekla.

„Příjemné a milé zážitky jsme měli také z okružní jízdy vláčkem na Ameriku a z posezení v restauraci, kde nám dokonce zatopili v krbu. Mluvím vlastně za všechny obyvatele domova, protože jsme byli opravdu spokojení. Poděkování patří samozřejmě také pracovníkům Domova pro seniory,“ doplnila.