Skautské oddíly z celého Česka organizují více než osmdesát místních akcí s přínosem společnosti. „Chebští jsou jedni z nich,“ uvedl vedoucí střediska Dakota Cheb Jan Bednář. „Ukazují tak, jak důležité je v praxi naplňovat význam skautských hodnot, jako jsou zájem o okolí, pomoc ostatním a spolupráce,“ přiblížil. V Chebu se skauti zapojili do úklidu odpadků na pravém břehu přehrady Skalka. „Víme, že mezi námi žijí lidé, kterým není lhostejné životní prostředí, a proto jsme se na některé z nich obrátili a společně se rozhodli zapojit do této akce,“ dodal Jan Bednář.