Ukázat, že dětem není příroda lhostejná, se léta snaží nejen v Základní škole v Drmoulu. Tam se ekologická výchova stala jedním ze stěžejních bodů výuky. Ani žáci z 1. základní školy (ZŠ) v Chebu nezůstali pozadu a společně uctili celosvětový Den Země.

„Tentokrát jsme se rozhodli u příležitosti Dne Země prospět přírodě tím, že jsme uklidili různé části sídliště Skalka,“ uvedla Zdeňka Nováková, zástupkyně ředitele 1. ZŠ v Chebu. „Původním záměrem bylo s dětmi vysazovat drobné křoviny a stromky. Město ale doposud nevybralo lokality na výsadbu zeleně. Takže jsme zdarma obdrželi pytle na odpadky, a vrhli jsme se s dětmi sbírat plasty, papíry, kelímky po celé Skalce,“ dodala.

Akce se zúčastnily děti šestých a sedmých tříd, které sběr odpadků braly opravdu svědomitě. Někteří žáci se tvářili na odpadky se značným znechucením, ale většina věděla, že tím pomůže svému životnímu prostředí. Třináctiletá žákyně Eva Halečková měla na sběr nepořádku jednoznačný názor. „Chci sbírat raději odpadky,“ řekla rozhodně. „Stromy se mohou rozmnožovat samy, ale odpadky nikdo nesebere ani se nerozloží,“ dodala Eva. Některé děti však byly velmi zklamané, že nemohly vysazovat stromky. Práce s odpadky jim připadala podřadná a zbytečná. Proto je přítomní učitelé před akcí poučili o významu úklidu sídliště.

„Hrozně jsem se těšila, že budeme sázet keříčky a stromky,“ řekla zkroušeně Markéta Havlová. „Nikdy jsem to nedělala, protože s rodiči bydlíme v panelovém domě. Chtěla jsem si to vyzkoušet a chodit se dívat, jak stromeček roste,“ sdělila malá Markéta. „I tak mám ale dobrý pocit, že jsem přírodě trochu pomohla.“

HELENA LANGMAIEROVÁ