Už osmnáct let poskytují chebští vysokoškoláci Fakulty ekonomické Západočeské univerzity bezplatně svou krev. Naposledy naplnili úctyhodný sedmatřicátý Kýbl akademické krve.

K odběru tentokrát přišlo jedenáct studentů. „Tři z nich byli prvodárci,” informoval Jan Tlučhoř z fakulty. Mezi dárci nechyběl ani otec Kýblu akademické krve a bývalý odborný asistent na fakultě Libor Michalák. Poprvé se tato akce konala 9. prosince 1993 a Libor Michalák daroval tekutinu nejvzácnější už po sedmdesáté. „K těmto sedmdesátým krvavým narozeninám dostal blahopřání a něco na doplnění červených krvinek,” uvedl Tlučhoř. „Studenti si nedělají nic z pro ostatní možná až morbidního názvu akce a soupeřili možná ještě v morbidnější soutěži.”

Tou byla, kdo daruje krev nejrychleji.

„Tentokrát s časem 5,5 minuti zvítězil prvodárce Pavel Bartoněk, který zvládl první odběr stejně jako další dvě studentky velmi statečně,” přiblížila Klára Jechová, studentka fakulty. Při odběrech panovala tak uvolněná atmosféra, až museli dárce, nejen z řad studentů, napomínat sestřičky. Pro studenty byl tradičně připraven památní obrázek, který tentokrát vytvořil umělec Aleš Poláček.

Ti, kteří darovali poprvé, navíc dostanou děkovný dopis přímo od děkana Fakulty ekonomické. K už odebraným 550 litrům krve přidali studenti dalších více než pět litrů. „Už nyní se těšíme na další dějství Kýble, který se uskuteční v dubnu.Doufáme, že se akce zúčastní více studentů a že se staneme inspirací pro další dárce,” dodala Jechová.