Nově zrekonstruovaná vila 'Union', ze které se stal dům sociálních služeb 'Betlém Cheb', se otevřela široké veřejnosti. Při dni otevřených dveří do ní proudilo mnoho studentů kvůli akci 'Cesta do Betléma, cesta z Betléma', při které se studenti chebských středních škol seznámili s institucemi, které pomáhají diecézní charitě.

„Tato akce je zaměřena na prezentaci institucí, které spolupracují s naší charitou, a také služeb, které se přesunou do zrekonstruované vily 'Union'," uvedla Petra Písecká, zaměstnankyně charity. „Studenti při akci 'Cesta do Betléma, cesta z Betléma' chodí po různých stanovištích, která jsou rozeseta po celém městě, a plní na čas jednotlivé úkoly, které se vážou k místům, kde se nachází stanoviště," dodala s tím, že při této soutěži budou oceněni za své úsilí. Mezi dárky jsou například flash disky, kalkulačky, pastelky a podobně.

Mezi úkoly patřilo například správné vyplnění složenky, vypočítání nejlepší půjčky, rozdělování drog podle účinků nebo vyhledávání nejvhodnějšího povolání pro různé lidi.

„Myslím si, že tato soutěž je pro nás velice důležitá," řekl patnáctiletý Jan Vyskočil. „Úkoly, které jsme plnili, se pro nás stanou užitečnými i do budoucna," dodal.

„Myslím si, že se mi tyto úkoly budou hodit i v životě," řekla Barbora Ulčová. „A další výhoda je, že jsme se nemuseli učit," dodala s úsměvem.