Soutěž nesla název Naděje západních Čech. V dětských kategoriích do 11 let se do pětičlenného finále probojovaly čtyři taneční páry z ATK Standard Cheb a taneční školy Vladimíra Hány a jeden taneční pár z Klatov. Tanečníci od Vladimíra Hány si v této věkové kategorii rozdělili první čtyři místa.

„První místo vybojovali Štěpán Topinka a Kateřina Houdková, druhé pak obsadil Filip Bruckner a Šárka Vojíková, na třetí příčce skončili Vítězslav Vajc s Nikolou Musilovou a čtvrté místo si vytančili sourozenci Jakub a Kristýna Navrátilovi,“ sdělil taneční mistr Vladimír Hána. Ve starší kategorii, a to mladých tanečníků po tanečních kurzech, vybojovali pro Cheb prvenství Martin Kukla a Petra Liďáková.

„Velice všem tanečníkům blahopřeji za vynikající reprezentaci chebského tancování,“ poznamenal Vladimír Hána.

V soutěži vyhlášené Ministerstvem vnitra České republiky Přívětivý úřad se za Karlovarský kraj na prvním místě umístilo město Cheb.
Město získalo první místo