Miniaturní naučná stezka, na které se lze seznámit s biotopy typickými pro oblast Slavkovského lesa, vznikla na zahradě Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Slavkovský les v Mariánských Lázních. Na poměrně malé ploše zde vyrostla hadcová skalka, rašeliniště s tůňkou, louka a vřesoviště.

„Je to v podstatě zahrada Slavkovského lesa. Najdeme zde rostlinné druhy, které se vyskytují právě v této chráněné oblasti,“ řekl botanik Přemysl Tájek, který se na založení zahrady podílel. „Například v tůňce masožravou vodní rostlinu bublinatku jižní, v rašeliništi suchopýr pochvatý nebo vlochyni bahenní. Také tu máme vzácnou borovici blatku, která je typická pro vrchovištní rašeliniště Slavkovského lesa.“

Zajímavé je také vřesoviště s vřesem obecným a vřesovcem pleťovým. „Největší atrakcí je ale louka. Ta je nejkrásnější v červnu, kdy rostliny vykvétají. Zhruba ve stejnou dobu plodí i suchopýry v rašeliništi a tvoří optickou dominantu zahrady s tisíci drobnými chomáčky okřídlených nažek. V současné době je už louka zčásti posekaná.“ doplnil Tájek.

V zahradě jsou rostliny označeny štítky s českými a latinskými názvy. V budoucnu tu budou i informační panely. Na nich návštěvníci najdou základní informace o chráněné oblasti, například co je kde možné objevit nebo kde jsou naučné stezky. Zahrada je přístupná veřejnosti vždy v úředních hodinách Správy CHKO, vždy od 7.30 hodin, v pondělí a ve středu do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek do 16 hodin a v pátek do 14 hodin.