A to poté, co musel Cheb uzavřít lávku pro pěší přes chebské nádraží. Už na jaře se tak začne s opravou zanedbané panelové cesty, kterou bude třeba narovnat, vyčistit, a vzniknout tu má i veřejné osvětlení. Náklady budou zhruba kolem dvou milionů korun. „Pěší trasu z Vrázovy ulice na Švédský vrch od předloňského srpna, kdy došlo k uzavření lávky přes kolejiště, využívají lidé daleko více než dříve,“ sdělil starosta města Zdeněk Hrkal.

Město tak chce občanům zajistit, aby se na Švédský vrch dostali příjemnou cestou a hlavně bezpečně. „Při nedávném jednání na ředitelství Českých drah, kterým pozemky kolem cesty patří, nám bylo přislíbeno, že městu potřebné pozemky poskytnou. Nyní máme přesně vymezit místa, která chceme upravit. Ve hře je varianta jejich pronájmu s tím, že do budoucna by nám je dráhy odprodaly,“ sdělil chebský místostarosta Michal Pospíšil.

V rámci úprav cesty pro pěší za kolejemi se počítá například s vyrovnáním panelů, rekonstrukcí propustku přes potok a především vybudováním dosud chybějícího veřejného osvětlení. Pracovat se bude i pod železničními viadukty ve Vrázově ulici. „Na pravé straně ve směru od města vznikne nový chodník, takže frekventovanou komunikaci už nebude třeba přecházet,“ sdělila tisková mluvčí města Chebu, Simona Liptáková.

Město má v plánu nejprve náhradní trasu na Švédský vrch upravit po ulici Železničářů, v další fázi pak až k rybníčku za uzavřenou lávkou. Pracovat se začne hned z jara. Nejprve se přitom budou zvelebovat plochy v okolí cesty. „Je to velmi zajímavé území. Souběžně tekoucí Maškovský potok tady vytváří nivu s cennými mokřadními pozemky. Je tam stromové a keřové patro typické pro potoční nivy. Kromě toho se tam nachází i několik zajímavých exemplářů ovocných stromů. Odstranit chceme jenom neperspektivní náletové porosty, veškeré cennější dřeviny zůstanou pochopitelně zachovány. Do budoucna bychom tomuto území chtěli dát charakter biotopu s mokřadními flórou a živočišstvem,“ informoval místostarosta Pospíšil. Peníze na úpravu chodníku pod viadukty a okolí cesty použije město z prodeje ocelové lávky do sběrny železa.

Přípravy na snesení lávky jsou v plném proudu. Město už vybrané firmě předalo staveniště. Vlastní demontáž za pomoci obřího jeřábu se uskuteční v termínu od 5. do 26. března. Zároveň se intenzivně pracuje na projektové dokumentaci lávky nové. „Původně zvažovaná varianta jednoduché a finančně ještě relativně přijatelné lávky nevyhověla velmi přísným požadavkům správce kolejí, Správy železniční dopravní cesty, takže je bohužel jasné, že nepůjde o žádné levné řešení. Hledáme proto také vhodný dotační titul, který by alespoň část nákladů pokryl,“ uzavřel starosta Zdeněk Hrkal. Předpokládané náklady na výstavbu nové lávky mohou dosáhnout i více než 150 milionů korun.

Město totiž původně plánovalo, že dostane výjimku od Správy železniční a dopravní cesty, protože patky lávky jsou blíže kolejím, celkem se jedná o 20 centimetrů. Výjimku nakonec správa odmítla, a proto bylo nutné zastavit přípravu nové lávky, kterou již město vybralo, protože tam se počítalo s tím, že současné patky na místě zůstanou. Protože se tak nestane, musí si město nechat připravit projekty nových lávek a vybrat tu nejvhodnější variantu.