Velmi příjemné překvapení čekalo starostu Skalné Radomila Golda, když před majiteli nemovitostí z lokality Panská louka a přilehlých ulic Česká a Luční přednesl žádost Karlovarského kraje o koupi pozemků k vybudování chráněného bydlení pro mentálně postižené občany. Všichni souhlasili bez jakýchkoliv výhrad.
„Nikdo z nás neví, jestli právě jeho se někdy nebude týkat podobná situace,“ vyjádřili se.

Také na základě tohoto rozhodnutí pak městští radní a po nich i zastupitelé jednohlasně odsouhlasili prodej pozemku na Panské louce kraji.

„Nechal jsem si detailně vysvětlit, o co jde a s projektem jsem se nejprve dobře seznámil,“ řekl úvodem starosta Radomil Gold. S myšlenkou se ztotožnil a podal lidem kolem sebe přesné informace. Na jednání si v první řadě sezval již zmíněné majitele sousedních nemovitostí.

„Od samého začátku jsem říkal, že výsledek jednání bude i obrazem toho, jestli už jsme vyspělá společnost. To říkám zcela na rovinu a myslel jsem nejen společnost obecně, ale také orgány města, které o podobných záležitostech rozhodují,“ zmínil.

„Kupodivu, a to jsem nečekal, nikdo z vlastníků nemovitostí se nevyjádřil negativně a nikdo se nevyjádřil ve smyslu, že by to ohrožovalo, nevkusně řečeno, hodnotu jejich majetku. I tak by na to totiž mohlo být nahlíženo a toho jsem se bál.“

Naopak se Skalenští jednoznačně shodli na tom, že se musí lidé naučit žít se zdravotně postiženými pohromadě. „Já bych chtěl ze své pozice opravdu velmi poděkovat obyvatelům města za jejich vstřícné jednání,“ doplnil starosta.

Celý projekt je v současné fázi ve stavu, kdy je zastupitelstvem odsouhlasen prodej pozemku kraji. Kdy ale začne samotná stavba, zatím není jasné. Na Panské louce, jejím samém začátku, vyroste rodinný dům pro šest až devět handicapovaných osob a měl by to být domek o dvou bytových jednotkách.