Sdružení Ašsko společně s bavorskými a saskými partnery plánuje přípravu velkého přeshraničního projektu v rámci Zeleného pásu. Zelený pás je dlouhodobý a neustále se rozvíjející projekt, do kterého byly v uplynulých letech zapojeny i obce na Ašsku. V rámci něho vznikla například naučná stezka v Hranicích.

„V rámci tohoto zastřešujícího projektu je nyní připravován projekt ArteNoah, který si klade za úkol zatraktivnit region Trojstátí a přilákat sem návštěvníky," uvedla manažerka Sdružení Ašsko Petra Bulantová.

„Ve spolupráci měst na bavorské a saské straně, německého úřadu pro regionální rozvoj a Sdružení Ašsko se budou připravovat podklady a hledat finanční zdroje pro vybudování interaktivního centra pro udržitelný rozvoj, které by mělo stát v lokalitě Neuhausen (Nové Domy) na pomezí s obcí Krásná," upřesnila manažerka.

Kvůli strategické poloze mezi Saskem a Bavorskem se Sdružení Ašsko společně s německými partnery dlouhodobě snaží o zintenzivnění spolupráce příhraničních obcí.

Zároveň se lidé z Ašska snaží vytvořit region, který bude příjemný pro život místních obyvatel, poskytne jim dostatek práce, kvalitní infrastrukturu a služby ve sféře sociální a zdravotní, kulturní akce a aktivní odpočinek.