Zlepšit stav komunikací, podmínky pro bydlení nebo rekonstruovat budovu obecního úřadu chtějí v tomto roce ve Vlkovicích.

„V letošním roce se uskuteční oprava komunikace k viaduktu,“ informoval starosta Štefan Lepej. „Dotaci už máme přiznanou z Programu obnovy venkova.“ Celkové náklady na rekonstrukci budou dosahovat sto padesáti tisíc korun. Vlkovičtí podali také žádost o poskytnutí příspěvku z Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu. Pokud obci kraj dotaci schválí, vzniknou informační a uvítací tabule. „Rozpočet je 132 tisíc korun,“ uvedl starosta.

Vlkovičtí se chystají také na rekonstrukci budovy obecního úřadu, která bude navazovat na první etapu, která se uskutečnila už v loňském roce. „Loni jsme vyměnili všechna okna a vchodové dveře v celkových nákladech 440 tisíc korun,“ dodal s tím, že příští týden začne kolaudační řízení uvedení kanalizace a čističky odpadních vod ze zkušebního do trvalého provozu.

„Myslím si, že rekonstrukce a zlepšování vzhledu jsou opravdu na místě,“ řekl jeden z místních občanů. „Chceme sem přilákat mladé rodiny s dětmi, nemůžeme čekat, že půjdou do neudržované vesnice.“