Pro velký úspěch zopakovat. Tak by se ve zkratce dal popsat stav, v němž se nyní ocitla výběrová řízení na dodávku přístrojů a lůžek do Karlovarské krajské nemocnice (KKN). „Na tyto komponenty budou vypsána nová výběrová řízení,“ uvedla Andrea Bocková, krajská mluvčí.

Karlovarský kraj úspěšně získal z Regionálního operačního programu Severozápad dotaci 138,7 milionu na obnovu lůžek a přístrojového vybavení Karlovarské krajské nemocnice.

„Ve snaze o naprostou transparentnost výběrových řízení na toto vybavení proběhla kontrola jejich formálních náležitostí. Při této kontrole bylo zjištěno, že uvedená veřejná zakázka na zdravotnické přístroje a lůžkové komplety nebyla zadána do systému jako zakázka celoevropská. Situaci okamžitě konzultovalo vedení Karlovarské krajské nemocnice s Regionální radou NUTS II Severozápad, protože by v důsledku této chyby hrozily problémy s čerpáním dotace. Obě strany se dohodly na zrušení výběrových řízení a vypsání nových,“ informoval hejtman Josef Novotný.

Podle generálního ředitele KKN Zdeňka Horáka způsobila chybu jedna z bývalých zaměstnankyň nemocnice, která opomněla v objednávkovém formuláři na zveřejnění zakázky v centrálním registru vyznačit požadavek na odeslání formuláře do úředního věstníku EU.

Hejtman Josef Novotný několikrát vyzval vedení KKN i samotné primáře karlovarské nemocnice, aby bylo výběrové řízení bez průtahů dokončeno a lůžka i přístroje mohly začít sloužit co nejdříve pacientům. „Tím spíš mě mrzí, že takové zbytečné pochybení zpozdí jejich dodávku minimálně o několik měsíců,“ uzavřel hejtman.