Ve čtvrtek 6. února se od 17 hodin koná ve Valdštejnské obrazárně chebského muzea historická přednáška Zbyňka Černého. Tématem bude Eliáš Dollhopf barokní malíř západních Čech.

Při příležitosti vydání monografie o Eliáši Dollhopfovi představí autor publikace Zbyněk Černý život a dílo nejvýznamnějšího regionálního malíře doby pozdního baroka. Eliáš Dollhopf (1703-1773), freskař, malíř oltářních obrazů, portrétista a štafíř, se po více jak čtyři desetiletí svého plodného života podílel na výtvarné podobě desítek kostelů a svatyň západních Čech. Usadil se v Horním Slavkově, kde si postupem času vybudoval oblíbenou malířskou dílnu. Jeho životním dílem se stala fresková výzdoba kostela Zvěstování Panny Marie v klášteře premonstrátů v Teplé, kam dodal i několik pozoruhodných pláten inspirovaných mimo jiné Rubensem.