Konkrétně se jedná o vchody číslo 728, 87, 727, 86, 726 a 85. Jedná se tedy o vchody, kde jsou čtyři nadzemní podlaží. Předpokládaná doba realizace záměru je od roku 2019 až do roku 2021. Vše

se bude odvíjet od toho, zda se na tuto akci podaří získat dotace. V kladném případě, tedy když město dotaci získá, se budou dělat všechny vchody zároveň, a to už v průběhu roku 2020. V opačném případě, pokud

finanční prostředky město nezíská, realizaci záměru rozdělí do dvou etap po čtyřech vchodech, kdy první

etapa se uskuteční v roce 2020 a druhá v roce 2021. Dotační program by měl být vypsán v podzimních

měsících letošního roku s možností získání dotace až do 50 procent uznatelných nákladů.

NA CHEBSKÉ radnici visí tibetská vlajka po devíti letech.
Tibetská vlajka bude vlát na více místech než vloni