Ti na posledním zasedání schválili vznik druhého ašského sběrného dvora v areálu společnosti Pragonet trade v Mokřinách. Fungovat má od případného schválení zastupiteli, pravděpodobně od září, na opačné straně města než dosavadní sběrný dvůr a zajistí lepší dostupnost i pro občany z dalších městských částí.
„Rada města Aše schválila vytvoření sběrného místa a místa zpětného odběru v areálu společnosti Pragonet trade v Mokřinách," potvrdil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. „Vzhledem k tomu, že tato provozovna se nachází na opačném konci Aše než sběrný dvůr v Hedvábnické ulici, zajistí tato spolupráce lepší dostupnost pro občany žijící v jižní části města a Mokřinách," dodal a doplnil, že se zároveň zlepší dostupnost této služby a město také předpokládá, že vzroste objem odebíraného odpadu a tím se zlepší čistota města.
První sběrný dvůr už dlouhodobě provozují Ašské služby v Hedvábnické ulici, kde lze, většinou bezplatně, odevzdat různé druhy odpadu jako papír, plasty, sklo, kovy, pneumatiky, oděvy, dále zařízení ke zpětnému odběru, tedy veškeré domácí elektrospotřebiče a zářivky. Sběrný dvůr přijímá i nebezpečné odpady, jako baterie, obaly od barev, ředidel, olejů nebo olejové filtry, stejně jako objemné odpady – nábytek, koberce, okna, matrace a další. „Společnost Pragonet trade bude odebírat stejné komodity jako Ašské služby," uvedl Vrbata. Financování provozu nového sběrného dvora chce město zajistit zapojením kolektivních systémů Elektrowin, Asekol, Ekolamp a EKO-KOM.