Stoletých Čechů přibývá. Začátkem ledna jich Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidovala 726, což je oproti roku 2005 nárůst o sedmadvacet procent.

Podle statistik ČSSZ žije nejvíce stoletých lidí v Praze.

Tohoto požehnaného věku se přitom ve velké většině dožívají spíše ženy.
Podle odborníků závisí dlouhověkost do značné míry přímo na nás.
„Na dosažení vysokého věku má jednoznačně vliv životní styl.
Lidé by měli mít dostatek pohybu a dodržovat správnou životosprávu, to znamená nekouřit a pokud možno nepít alkohol,“ vypočítává ostravský gerontolog Hugo Přibyl.

Důležité je podle něj i to, aby se lidé nepřejídali a udržovali si ideální tělesnou váhu.
„Pro dosažení vysokého věku je také podstatná duševní pohoda a optimismus,“ dodává Přibyl.
Zároveň však připouští, že nezanedbatelnou roli hrají i vrozené dispozice.

Podle pardubického gerontologa Ivo Bureše je nárůst počtu stoletých lidí způsobený hlavně kvalitnější lékařskou péčí.
„Velkou roli hrají nové léčebné postupy a lepší prevence chorob,“ myslí si Bureš.
Přibývající počet stoletých Čechů je však podle Přibyla třeba brát s určitou rezervou.
„Celkově přibývá obyvatel a tím pochopitelně i starších lidí,“ vysvětluje lékař.
Odborníci ovšem upozorňují, že přibývání lidí vysokého věku je významnou demografickou změnou, které se musí přizpůsobit zdravotnické a důchodové systémy.

(Dohnal Martin)