Snížit hranici trestní odpovědnosti dětí, nebo ji nechat tam, kde je dnes, tedy na patnácti letech? Veřejné mínění je obecně pro to, aby se hranice trestní odpovědnosti dětí snížila. Podle průzkumu Deníku 50 procent Čechů podporuje snížení věkové hranice na 14 let. S tímto míněním ale zásadně nesouhlasí psychologové. „Jsem zásadně proti tomu, aby se hranice snižovala. Lidé na věc nahlížejí příliš jednoduše. Tohle je ale velice složité,“ otevřel otázku dětské zločinnosti psycholog Jeroným Klimeš.

Co se stane, pokud se hranice sníží?
Zaplní se nápravné ústavy ještě mladšími dětmi a bude jich přibývat. Zavřít dítě, které něco provedlo, do ústavu, není zkrátka vůbec dobrým řešením. „Pokud dítě doposud nefetovalo, tady se to tam určitě naučí. Pokud nevědělo, jak kde co ukrást, tady mu to vrstevníci ukážou,“ vysvětlil Klimeš.
Problém pak nastane ve chvíli, kdy děti dosáhnou plnoletosti, nebo si odpykají trest a z nápravných ústavů vyjdou na ulici.

„Daleko lepší cestou je dlouhodobě působit na děti a slušně je vychovat. To, že dnes děti kradou, šikanují a páchají nejrůznější trestné činy, to je vina především jejich rodičů,“ upozorňuje psycholog. „V případě spáchání nějakého prohřešku jsem pro takzvanou sdílenou odpovědnost rodičů a dětí. Za zločin dítěte bych poslal do vězení otce. Ne nadlouho, třeba na měsíc. Ten měsíc ve vazební věznici ho tak vytrestá, že si už dá velký pozor, jak bude své dítě vychovávat,“ doplnil.

Dnešní děti, které neznají pevnou ruku rodičů, si mohou dělat, co chtějí. Nemají disciplínu ani program, a tak se nudí.
„Tak vzniká třeba dnes velmi rozšířené zážitkové násilí. Není co dělat, tak zapálíme bezdomovce, ať máme nějaký zážitek, říkají si dnešní děti,“ dodal Klimeš.