Dalším hostem on–line rozhovoru Deníku byl chebský místostarosta Tomáš Linda. Odpovědi se od něj dočkali všichni tazatelé. Ačkoliv byl rozhovor plánovaný na hodinu, místostarosta vydržel déle – až do zodpovězení poslední otázky.

Celý on-line rozhovor naleznete zde:

http://chebsky.denik.cz/online_rozhovory/ch_online_tomas_linda_mistosta.html