„Tento projekt vznikl, aby si naše společnost uvědomila, jak veliký význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj,“ uvedla Emilie Smutná ze základní školy.

Do projektu se zapojili rodiče nejen tím, že čtou dětem doma, ale mnoho z nich už přišlo také do školy předčítat celým třídám. „Přinášejí si s sebou mnoho zajímavých knih, o kterých si s dětmi také povídají. Kromě rodičů už do naší školy přišlo předčítat mnoho jiných hostů,“ řekla Smutná. „Například ve čtvrté třídě přivítali žáci bývalou učitelku českého jazyka naší školy Janu Vítkovou, kterou poslouchali pozorně i největší zlobilové,“ přiblížila.

Dětem přišla předčítat i lékařka interního oddělení Jana Balková nebo Jana Drahokoupilová. „Neméně vzácnou návštěvou v této třídě byl moderátor rádia Egrensis David Petřík. Ten četl tak poutavě, že děti mrzelo, že už je konec hodiny. Na jejich zvídavé otázky, které se týkaly moderátorské práce, jim velice ochotně odpovídal.“ Součástí tohoto projektu jsou také návštěvy městské knihovny.

„Ze strany pracovnic knihovny se setkáváme vždy s velkou ochotou. Pokaždé má tato návštěva nějaké téma a žáci se vždy moc těší,“ dodala.
„Maminka mi doma také čte,“ řekl devítiletý Honzík. „Ale ve škole je to jiné. Každý z těch, co k nám přijdou, čte jinak. Je to hezké. Moc mě baví i chodit do knihovny, kde se naučíme spoustu věcí.“