„Druhý stupeň povodňové aktivity pod vodním dílem Skalka stále platí,“ potvrdil včera Deníku Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře. „Ze Skalky je odpouštěn průtok menší než neškodný.“

I tak jde o pohotovost. „Druhý stupeň povodňové aktivity znamená, že pozemky, objekty a stavby nacházející se v záplavové oblasti a v jejím sousedství mohou být zaplaveny,“ vysvětloval. „Je třeba být v pohotovosti a v případě pokynů policie, Hasičského záchranného sboru či místní samosprávy je uposlechnout,“ radil s tím, aby lidé sledovali webové stránky Povodí Ohře.

„Doporučujeme na nich pod odkazem Hydrologická situace prohlížet zejména Stavy a průtoky.“
Obleva a déšť působí pravidelně potíže například v Nebanicích. Jejich starostka, Jitka Vlková, potvrdila, že jsou pole a cesta na Vrbovou také letos zatopené. „Občany to však neomezuje, jezdí druhou stranou,“ podotkla.

Podle Jana Svejkovského vznikají potíže výskytem objektů v záplavovém území. „Dokud zde budou stát, případně nebudou-li chráněny protipovodňovým opatřením, potíže nelze vyřešit,“ vysvětloval. „Tento jev není způsoben manipulacemi na vodním díle, ale realitou průtoků v Ohři a nevhodnou situací objektů v záplavovém území. Situace byla v minulosti, před výstavbou vodního díla Skalka i Jesenice, výrazně horší,“ dodal.