Městská policie během ní sledovala i dopravní situaci ve městě. Čtyři řidiči kamionů porušili vyhlášku města a přestupek se řeší.

„Městská policie Cheb spolu s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje se zaměřila na bránění průjezdu vozidlům IZS. Kontrola se uskutečnila v městské části Háje, kde bylo zjištěno pouze jedno vozidlo, které bránilo průjezdu vozidla HZS, a na sídlišti Zlatý vrch, kde bylo zjištěno také jedno vozidlo. Výsledek akce byl tedy velmi pozitivní,“ sdělil ředitel Městské policie v Chebu Pavel Janošťák. V uplynulých měsících představitelé města mnohokrát zjistili, že vozidla záchranných složek v některých místech vůbec nemohla projet. Kontrolní akci tak už strážníci dělali opakovaně.

„Konkrétně na Zlatém vrchu je situace s parkováním nejhorší. Tím, že se nachází ve svahu, vybudování jakéhokoliv nového parkoviště není možné. Místa na stání se tam budovala při revitalizaci před deseti lety,“ uvedl chebský místostarosta Miroslav Plevný.

Strážníci se také zaměřili na tranzit nákladních vozidel, který je v Chebu zakázán. „Zkontrolovali jsme celkem 18 nákladních vozidel, kdy ve čtyřech případech byl zákaz porušen a řidiči byli řešeni v souladu s platnými zákony,“ poznamenal ředitel městské policie. Mimo jiné se strážníci zaměřili i na kontrolu bezdomovců, zda nenarušují veřejný pořádek. Celkem zkontrolovali 23 bezdomovců. Těm doporučili využít k přespání chebskou noclehárnu. Bezdomovci to odmítli a rozhodli se spát u obchodních domů.

Akce byla zaměřena na nemalý problém našeho města a to je prostituce. Bylo zkontrolováno 8 osob, z toho jedna osoba byla předvedena, zbytek řešen v souladu s platnou legislativou. Strážníci se snaží tento nešvar vykázat na místa povolená obecně závaznou vyhláškou. Osoby se ale vracejí tam, kde lze očekávat větší zájem o jejich „služby“. Řešení toho problému je zřejmě v nedohlednu, ale strážníkům městské policie se v posledním období podařilo snížit počet osob, které prostituci provozují a to důslednými kontrolami.

Posledním bodem kontrolní akce bylo zaměření na „pejskaře“. Bylo zkontrolováno 29 „pejskařů“ a strážníci řešili dvě porušení obecně závazné vyhlášky.