Závěrečné cvičení v autocampu Luxor u Velké Hleďsebe v tomto roce prověřilo připravenost hasičů na příchod živelních katastrof. Vybrané jednotky sborů dobrovolných hasičů z celého Karlovarského kraje budou předurčené k zásahům při nečekaných událostech a k ochraně obyvatelstva.

Jednou z těchto jednotek je také Libá. Její velitel Josef Mádle ke cvičení řekl: „Už jsme tu potřetí a musím říct, že je to čím dál lépe zorganizované a myslím, že nám cvičení hodně dalo. Nyní jsme připraveni k zásahu, ale hlavně, což je nejdůležitější, víme, kam zavolat a na koho se obrátit pro pomoc se zásahem když k něčemu dojde.”

„Hasiči mají devět stanovišť na kterých cvičí,” upřesnil Zdeněk Koco, ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Jednalo se například o zakrývání střech po příchodu vichřice, zásah při výskytu nebezpečných chemických látek, poskytnutí první pomoci, evakuaci a evidenci obyvatelstva nebo také o záchranu z vodní hladiny pomocí člunu.

Nechyběl nácvik rojnice a vyhledávání lidí a dalších nutných znalostí.

„Toto cvičení bylo speciální, protože jsme pozvali větší množství hostů,” doplnil Koco. „Pozvali jsme starosty obcí, ze kterých jsou vybrané jednotky , kolegu z HZS z Olomouckého kraje, kde nápad na takové cvičení vznikl a my jsme se jím inspirovali, přijeli zástupci humanitárních organizací,” vyjmenoval.

Deník se zúčastnil počátku nočního výcviku v noci z pátku na sobotu. Kolem jedenácté hodiny večerní byl vyhlášen poplach a během chvíle byli hasiči na svých místech. Někteří sypali písek do pytlů a stavěli protipovodňové hráze, další byli na stanovištích první pomoci, jiní vlekli člun lesem, aby mohli nastoupit jako záchrana tonoucím osobám.

Nejdůležitější je domluvit si při nočním zásahu světelné signály a přesný postup prací, aby nakonec nedošlo k úrazu samotných pomáhajících hasičů.

Tito obětaví dobrovolníci si zaslouží vděk za to, že svůj čas věnují záchraně lidí.