Stezka se nachází na staré cestě, která tam vedla v minulosti. Lidé trasu často využívali. Nová cyklostezka je dlouhá necelý kilometr a její výstavba trvala o několik měsíců více, než se původně předpokládalo. Původní investor totiž přerušil práce.

„Stavba se zpozdila o rok. Práce tak trvaly téměř rok a půl. Firma, která s výstavbou začala, na nás totiž chtěla uplatnit obrovské vícenáklady, s kterými jsme nesouhlasili. Tak jsme s ní ukončili spolupráci a museli jsme vypsat nové výběrové řízení,“ sdělil chebský starosta Antonín Jalovec.

Cyklostezka začíná u depa v sousedství Hájů a podél železniční vlečky vede do ulice Ke Křížům v Podhradu. Součástí cyklostezky je i veřejné osvětlení.

„Protože byly práce ukončené a vypsáno nové výběrové řízení, došlo k částečnému přepracování projektu, takže nová stezka nakonec nemá dříve zamýšlený mlatový povrch, ale povrch asfaltový,“ poznamenala mluvčí města Chebu Simona Liptáková.

V tuto chvíli už město projektuje další napojení stezky z Hájů do Podhradu na Podhradskou ulici, kde kolem areálu bývalých strojíren rovněž vede nová cyklostezka.

„Do budoucna by měl totiž mezi Chebem, Háji, Podhradem, Švédským vrchem a chebským nádražím vzniknout ucelený okruh,“ poznamenal starosta.

Další cyklostezku začíná město v současné době budovat také směrem na část obce Dřenice.